Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Ámos 9,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Abdijáš 1


Abdijáš, Kapitola 1

Jonáš 1


Jonáš, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Ámos 9,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.