Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zemřou mečem všichni hříšníci mého lidu, kteří říkají: "Nás nic nepostihne, nás nepotká nic zlého." Ámos 9,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 9


Abdijáš, Kapitola 1

Abdijáš 1


Jonáš, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Zemřou mečem všichni hříšníci mého lidu, kteří říkají: "Nás nic nepostihne, nás nepotká nic zlého." Ámos 9,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.