Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově: Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek. Ámos 8,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 8


Ámos, Kapitola 9

Abdijáš 1


Abdijáš, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Přísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově: Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek. Ámos 8,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.