Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu." Ámos 8,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 8


Ámos, Kapitola 9

Abdijáš 1


Abdijáš, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu." Ámos 8,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.