Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Slyšte to a dejte výstrahu Jákobovu domu, je výrok Panovníka Hospodina, Boha zástupů: Ámos 3,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 4


Ámos, Kapitola 4

Ámos 5


Ámos, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Slyšte to a dejte výstrahu Jákobovu domu, je výrok Panovníka Hospodina, Boha zástupů: Ámos 3,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.