Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Z bohatýrů i ten nejsrdnatější v onen den uteče nahý, je výrok Hospodinův. Ámos 2,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 3


Ámos, Kapitola 3

Ámos 4


Ámos, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Z bohatýrů i ten nejsrdnatější v onen den uteče nahý, je výrok Hospodinův. Ámos 2,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.