Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hle, já vás budu tlačit k zemi jako povoz plný snopů. Ámos 2,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 3


Ámos, Kapitola 3

Ámos 4


Ámos, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Hle, já vás budu tlačit k zemi jako povoz plný snopů. Ámos 2,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.