Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Avšak vy jste dávali nazírům pít víno a prorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!" Ámos 2,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 4


Ámos, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Avšak vy jste dávali nazírům pít víno a prorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!" Ámos 2,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.