Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Já jsem zničil před nimi Emorejce vysoké jako cedry a pevné jako duby. Zničil jsem je od koruny až ke kořenům. Ámos 2,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 2


Ámos, Kapitola 3

Ámos 4


Ámos, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Já jsem zničil před nimi Emorejce vysoké jako cedry a pevné jako duby. Zničil jsem je od koruny až ke kořenům. Ámos 2,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.