Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jejich král bude přestěhován, spolu s ním i jeho velmožové, praví Hospodin. Ámos 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 2


Ámos, Kapitola 2

Ámos 3


Ámos, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Jejich král bude přestěhován, spolu s ním i jeho velmožové, praví Hospodin. Ámos 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.