Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
zanítím na hradbách Raby oheň a ten pozře její paláce za válečného ryku v den boje, za vichřice v den bouře. Ámos 1,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 2


Ámos, Kapitola 2

Ámos 3


Ámos, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

zanítím na hradbách Raby oheň a ten pozře její paláce za válečného ryku v den boje, za vichřice v den bouře. Ámos 1,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.