Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
sešlu na Téman oheň a ten pozře vládce Bosry. Ámos 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 2


Ámos, Kapitola 2

Komentáře k verši :

sešlu na Téman oheň a ten pozře vládce Bosry. Ámos 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.