Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Přerazím závoru Damašku, vyhladím z Pláně kouzel toho, jenž tam sídlí, z Domu rozkoše toho, jenž drží žezlo; aramejský lid bude přesídlen do Kíru, praví Hospodin. Ámos 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 1


Ámos, Kapitola 2

Ámos 2


Ámos, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Přerazím závoru Damašku, vyhladím z Pláně kouzel toho, jenž tam sídlí, z Domu rozkoše toho, jenž drží žezlo; aramejský lid bude přesídlen do Kíru, praví Hospodin. Ámos 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.