Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
sešlu na Chazaelův dům oheň a ten pozře paláce Ben-hadadovy. Ámos 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ámos 1


Ámos, Kapitola 2

Ámos 2

Komentáře k verši :

sešlu na Chazaelův dům oheň a ten pozře paláce Ben-hadadovy. Ámos 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.