Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jejich krev prohlásím za nevinnou, nikoho nenechám bez trestu. Hospodin přebývá na Sijónu. Jóel 4,21›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Ámos 1


Ámos, Kapitola 1

Ámos 2


Ámos, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Jejich krev prohlásím za nevinnou, nikoho nenechám bez trestu. Hospodin přebývá na Sijónu. Jóel 4,21

Počet veršů v Bibli je 31 167.