Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Davy a davy jsou v Dolině rozhodnutí a den Hospodinův v Dolině rozhodnutí je blízko. Jóel 4,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 4


Ámos, Kapitola 1

Ámos 2


Ámos, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Davy a davy jsou v Dolině rozhodnutí a den Hospodinův v Dolině rozhodnutí je blízko. Jóel 4,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.