Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a o můj lid losovali. Dávali chlapce za nevěstku a děvče prodávali za víno - a pili. Jóel 4,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 4


Jóel, Kapitola 4

Ámos 1


Ámos, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

a o můj lid losovali. Dávali chlapce za nevěstku a děvče prodávali za víno - a pili. Jóel 4,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.