Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha. Jóel 3,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 4


Jóel, Kapitola 3


Jóel, Kapitola 4

Ámos 1


Ámos, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha. Jóel 3,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.