Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben. Jóel 2,27›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 3


Jóel, Kapitola 3


Jóel, Kapitola 4

Jóel 4


Ámos, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Poznáte, že jsem uprostřed Izraele. Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného Boha není. A můj lid nebude navěky zahanben. Jóel 2,27

Počet veršů v Bibli je 31 167.