Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Humna budou plná obilí, lisy budou přetékat moštem a čerstvým olejem. Jóel 2,24›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 3


Jóel, Kapitola 3


Jóel, Kapitola 4

Jóel 4

Komentáře k verši :

Humna budou plná obilí, lisy budou přetékat moštem a čerstvým olejem. Jóel 2,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.