Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Trubte na polnici na Sijónu, uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění! Jóel 2,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 2

Jóel 4


Jóel, Kapitola 3


Jóel, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Trubte na polnici na Sijónu, uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění! Jóel 2,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.