Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Běží jako bohatýři, jako bojovníci ztéká hradby. Každý jde svou cestou, neodbočí od své dráhy. Jóel 2,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 2

Jóel 4


Jóel, Kapitola 3


Jóel, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Běží jako bohatýři, jako bojovníci ztéká hradby. Každý jde svou cestou, neodbočí od své dráhy. Jóel 2,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.