Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jako hřmící válečná vozba poskakuje po vrcholcích hor, praská jak ohnivý plamen, když sžírá strniště. Je jako mocný lid seřazený k boji. Jóel 2,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 2

Jóel 3


Jóel, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Jako hřmící válečná vozba poskakuje po vrcholcích hor, praská jak ohnivý plamen, když sžírá strniště. Je jako mocný lid seřazený k boji. Jóel 2,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.