Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň. Jóel 1,20›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 2


Jóel, Kapitola 2

Jóel 2

Komentáře k verši :

Dobytek na poli po tobě prahne, v potocích vyschla voda, stepní pastviny pozřel oheň. Jóel 1,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.