Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot? Jóel 1,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 1


Jóel, Kapitola 2

Jóel 2

Komentáře k verši :

Což nám není přímo před očima odtržen pokrm, od domu našeho Boha radost a jásot? Jóel 1,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.