Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího. Jóel 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 1


Jóel, Kapitola 2

Jóel 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího. Jóel 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.