Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vinná réva uschla, zvadl fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň, všechno polní stromoví je suché. Lidským synům vyschl zdroj veselí. Jóel 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 1


Jóel, Kapitola 2

Jóel 2

Komentáře k verši :

Vinná réva uschla, zvadl fíkovník, granátový strom i datlovník a jabloň, všechno polní stromoví je suché. Lidským synům vyschl zdroj veselí. Jóel 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.