Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pole je popleněno, truchlí role; je popleněno obilí, vyschl mošt, došel čerstvý olej. Jóel 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 1


Jóel, Kapitola 2

Jóel 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Pole je popleněno, truchlí role; je popleněno obilí, vyschl mošt, došel čerstvý olej. Jóel 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.