Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zpustošil mou vinnou révu, polámal můj fíkovník, kůru z něho sloupal a pohodil, způsobil, že vinné výhonky zežloutly. Jóel 1,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 1

Jóel 2


Jóel, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Zpustošil mou vinnou révu, polámal můj fíkovník, kůru z něho sloupal a pohodil, způsobil, že vinné výhonky zežloutly. Jóel 1,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.