Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení: Jóel 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Jóel 1


Jóel, Kapitola 1

Jóel 2


Jóel, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení: Jóel 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.