Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Budou ke mně úpět: "Bože můj, my synové Izraele se k tobě známe." Ozeáš 8,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ozeáš 8


Ozeáš, Kapitola 8

Ozeáš 9


Ozeáš, Kapitola 9
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Budou ke mně úpět: "Bože můj, my synové Izraele se k tobě známe." Ozeáš 8,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.