Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Opatřil jsem si ji tedy za patnáct šekelů stříbra a za půldruhého chómeru ječmene. Ozeáš 3,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ozeáš 4


Ozeáš, Kapitola 3


Ozeáš, Kapitola 4

Ozeáš 5


Ozeáš, Kapitola 5
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Opatřil jsem si ji tedy za patnáct šekelů stříbra a za půldruhého chómeru ječmene. Ozeáš 3,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.