Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Proto zahradím tvou cestu hložím. Postavím před ni zeď, aby nenašla své stezky. Ozeáš 2,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ozeáš 2

Ozeáš 4


Ozeáš, Kapitola 3


Ozeáš, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Proto zahradím tvou cestu hložím. Postavím před ni zeď, aby nenašla své stezky. Ozeáš 2,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.