Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Řekněte svým bratřím: "Lide můj", svým sestrám: "Omilostněná". Ozeáš 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ozeáš 2


Ozeáš, Kapitola 2

Ozeáš 3


Ozeáš, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Řekněte svým bratřím: "Lide můj", svým sestrám: "Omilostněná". Ozeáš 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.