Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Jizreelu." Ozeáš 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ozeáš 1


Ozeáš, Kapitola 2

Ozeáš 2

Komentáře k verši :

Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Jizreelu." Ozeáš 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.