Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu. Daniel 12,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ozeáš 1


Ozeáš, Kapitola 1


Ozeáš, Kapitola 2

Ozeáš 2

Komentáře k verši :

Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu. Daniel 12,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.