Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Daniel 12,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 12


Daniel, Kapitola 12

Ozeáš 2


Ozeáš, Kapitola 1


Ozeáš, Kapitola 2

Komentáře k verši :

"V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Daniel 12,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.