Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Po jistém čase opět potáhne proti Jihu, ale podruhé to nebude tak jako poprvé. Daniel 11,29›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 11

Daniel 12


Daniel, Kapitola 12
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Po jistém čase opět potáhne proti Jihu, ale podruhé to nebude tak jako poprvé. Daniel 11,29

Počet veršů v Bibli je 31 167.