Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
To množství bude odvedeno. Jeho srdce zpychne. Pobije desetitisíce, avšak moc si neudrží. Daniel 11,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 11

Daniel 11

Komentáře k verši :

To množství bude odvedeno. Jeho srdce zpychne. Pobije desetitisíce, avšak moc si neudrží. Daniel 11,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.