Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ten sice vtrhne do království krále Jihu, ale vrátí se do své země. Daniel 11,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 11

Daniel 11

Komentáře k verši :

Ten sice vtrhne do království krále Jihu, ale vrátí se do své země. Daniel 11,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.