Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
I jejich bohy s jejich litými sochami a vzácnými nádobami, stříbro a zlato odveze do zajetí do Egypta; pak několik let nechá krále Severu na pokoji. Daniel 11,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 11

Daniel 11

Komentáře k verši :

I jejich bohy s jejich litými sochami a vzácnými nádobami, stříbro a zlato odveze do zajetí do Egypta; pak několik let nechá krále Severu na pokoji. Daniel 11,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.