Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
"V prvním roce vlády Darjaveše médského jsem stál při něm, abych mu dodával sílu a byl mu záštitou. Daniel 11,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 11


Daniel, Kapitola 11

Daniel 11

Komentáře k verši :

"V prvním roce vlády Darjaveše médského jsem stál při něm, abych mu dodával sílu a byl mu záštitou. Daniel 11,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.