Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Opět se mě dotkl kdosi, kdo vypadal jako člověk, a dodal mi sílu. Daniel 10,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 11


Daniel, Kapitola 11

Daniel 11
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Opět se mě dotkl kdosi, kdo vypadal jako člověk, a dodal mi sílu. Daniel 10,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.