Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Dvacátého čtvrtého dne prvního měsíce jsem byl na břehu veliké řeky zvané Chidekel. Daniel 10,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 10

Daniel 11


Daniel, Kapitola 11
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Dvacátého čtvrtého dne prvního měsíce jsem byl na břehu veliké řeky zvané Chidekel. Daniel 10,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.