Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé tři týdny. Daniel 10,2›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 10


Daniel, Kapitola 10

Daniel 11


Daniel, Kapitola 11

Komentáře k verši :

V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé tři týdny. Daniel 10,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.