Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Tyče prostrčíš skrz kruhy po stranách schrány, aby bylo možno na nich schránu nést. Exodus 25,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Exodus 25

12 Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k čtyřem jejím hranám: dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na druhém.
13 Zhotovíš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem.
14 Tyče prostrčíš skrz kruhy po stranách schrány, aby bylo možno na nich schránu nést.
15 Tyče zůstanou v kruzích, nebudou vytahovány.
16 Do schrány uložíš svědectví, které ti dám.
17 Zhotovíš příkrov z čistého zlata dlouhý dva a půl lokte a široký jeden a půl lokte.
18 Potom zhotovíš dva cheruby ze zlata; dáš je vytepat na oba konce příkrovu.
19 Jednoho cheruba uděláš na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Uděláte cheruby na příkrov, na oba jeho konce.
20 Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi budou obráceni k sobě; budou hledět na příkrov.
21 Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví, které ti dám.
22 Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu.
23 Zhotovíš stůl z akáciového dřeva dlouhý dva lokte, široký jeden loket a vysoký jeden a půl lokte.
24 Obložíš jej čistým zlatem a opatříš jej dokola zlatou obrubou.
25 Uděláš mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště uděláš dokola zlatou obrubu.
26 Opatříš jej čtyřmi zlatými kruhy a připevníš je ke čtyřem rohům při jeho čtyřech nohách.
Exodus 25

27 Kruhy budou těsně pod lištou, aby držely tyče na nošení stolu.
28 Tyče zhotovíš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem; na nich se stůl bude nosit.
29 Zhotovíš k němu též mísy, pánvičky, konvice a obětní misky používané k úlitbě; zhotovíš je z čistého zlata.
30 Pravidelně budeš klást přede mne na stůl předkladný chléb.
31 Zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu.
32 Z jeho stran bude vycházet šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně.
33 Na jednom prutu budou tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ. Tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.
34 Na svícnu budou čtyři kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy.
35 Jedna číška bude pod jednou dvojicí prutů, druhá číška bude pod druhou dvojicí prutů a třetí číška bude pod třetí dvojicí prutů; tak to bude u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.
36 Příslušné číšky a pruty budou s ním zhotoveny z jednoho kusu; všechno bude vytepané z čistého zlata.
37 Ke svícnu zhotovíš také sedm kahánků; kahánky ať jsou nasazeny tak, aby osvětlovaly prostor před ním.
38 Zhotovíš k němu z čistého zlata i nůžky na knoty a pánve na oharky.
39 Bude zhotoven se všemi těmito předměty z jednoho talentu čistého zlata.
40 Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.

Exodus, Kapitola 26

1 Zhotovíš příbytek z deseti pruhů jemně tkaného plátna a z látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovíš je s umně vetkanými cheruby.
Komentáře k verši :

Tyče prostrčíš skrz kruhy po stranách schrány, aby bylo možno na nich schránu nést. Exodus 25,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.