Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu Daniel 9,9›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 9

Daniel 10


Daniel, Kapitola 10
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu Daniel 9,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.