Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. Daniel 9,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 9

Daniel 10


Daniel, Kapitola 10

Komentáře k verši :

Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. Daniel 9,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.