Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašvérošova, který byl médského původu a byl králem nad královstvím kaldejským, Daniel 9,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 9


Daniel, Kapitola 9

Daniel 9


Daniel, Kapitola 10
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašvérošova, který byl médského původu a byl králem nad královstvím kaldejským, Daniel 9,1

Počet veršů v Bibli je 31 167.