Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ke konci jejich kralování, až se naplní míra vzpurných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám. Daniel 8,23›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daniel 8


Daniel, Kapitola 9

Daniel 9
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Ke konci jejich kralování, až se naplní míra vzpurných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám. Daniel 8,23

Počet veršů v Bibli je 31 167.